6 Responses

 1. 984

  เทพสุดา ทิพยเนตร
  37/272 หมู่2 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 35
  ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร 0964146166

 2. แล้วถ้าจะใช้ทอดเราจะใช้กะทะแบบไหนกับเตานี้ได้บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *